LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA

Webinaarin, verkkokoulutuksen tai verkkotentin sisältämän tai PRO HEALTHin palvelun (paula-heinonen--verkkovalmennus.getlearnworlds.com, verkkovalmennus.paulaheinonen.fi & twid.com) puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat PRO HEALTHille (Pro Health Oy), ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, jakaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman PRO HEALTHin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Webinaarin/Verkkokoulutuksen/Tentin koulutussisältö perustuu PRO HEALTHin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on PRO HEALTHin yksinomaista omaisuutta. Webinaarin/Verkkokoulutuksen/Tentin koulutussisältö sekä -aineisto annetaan tämän palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Webinaarin/Verkkokoulutuksen/Tentin sisällön tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti PRO HEALTHille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.


Pro Health Oy, 1070710-6, asiakaspalvelu@paulaheinonen.fi (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa [ tentti.paulaheinonen.fi ] (jäljempänä "Palvelin") olevaan palveluun (jäljempänä "Palvelut") seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelimen ja Palvelut yhteistyössä TWID Oy:n (Kalevankatu 13, 00100 Helsinki, Y-­­tunnus 2259190-­­5, www.twid.com, info@twid.com) ja LearnWorlds Ltd (Gladstonos 120 Foloune Building 2nd Floor, B1 3032 Limassol Cyprus, www.learnworlds.com, hello@learnworlds.com) (jäljempänä ”Kumppani”) kanssa.

Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-­­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä. 


1. Palvelujen sisältö

Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja Palveluntarjoajan palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin.

Palvelut saattavat myös sisältää kolmansien osapuolien mainoksia, myynnin edistämistoimintaa, palveluita, tuotteita ja muuta informaatiota ja Palvelimen ja Palveluiden kautta voi olla mahdollista tilata ja/tai ostaa kolmansien osapuolien tuotteita ja/tai palveluita. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien tuotteiden, palveluiden ja informaation lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta ja kaikki kolmannen osapuolen tuotteita ja/tai palveluita koskevat ostotarjoukset ja sopimukset tehdään yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välillä ja Palveluntarjoaja ja Kumppani eivät vastaa kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista tai niitä koskevien sopimusten velvoitteiden täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä. 


Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

2. Palvelujen käyttö

a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin.

Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia Palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

b. Rekisteröityminen

Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja muita henkilötietoja (jäljempänä yhdessä "Henkilötiedot"). Sinun tulee myös valita itsellesi salasana (jäljempänä "Käyttäjätunnus") rekisteröitymistä edellyttävien Palvelujen käyttämiseksi.

Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut. 


Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä.

c. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@paulaheinonen.fi.

Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja tai Kumppani kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi.

Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi. Palveluntarjoaja varaa lisäksi oikeuden poistaa Käyttäjätunnuksesi, jos et ole käyttänyt Palveluita [12] kuukauteen.

3. Kolmannen osapuolen palvelin

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelimelta ja/tai Palveluista.

4. Käyttäytyminen Palveluissa

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina:

• laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palvelimelle ja/tai Palveluihin;

• laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

• mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

• Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

• muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

• tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

• muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

• viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

• minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelimelta tai Palveluista (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen);

• Palvelimen ja/tai Palvelujen muokkaaminen; tai

• käänteismallintaminen, dekompilaatio tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti-­­ tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi.

Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo tai mikäli jokin viranomainen tai tuomioistuin katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palvelinta ja/tai Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan tai viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan

• antaa sinulle varoituksen;

• estää pääsysi Palvelimelle ja/tai Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi; tai

• poistaa Käyttäjätunnuksesi ja Palveluihin lataamasi tai lisäämäsi materiaalin ja sisällön. 


Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle Käyttäjätunnuksesi poistamisesta, mutta oman harkintansa mukaan Palveluntarjoaja saattaa tällaisen ilmoituksen tehdä.

5. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

6. Palveluihin osallistuminen

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten esimerkiksi tekstiä) Palveluihin sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-­­yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. 


Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää tuottamaasi sisältöä, vakuutat täten, että (i) Palveluihin tuottamasi tai lisäämäsi sisältö on oman alkuperäisen työsi tulosta, tai sinulla on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus sisällön käyttöön ja lisäämiseen Palveluun eikä toimintasi riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä sitoudut, omalla kustannuksellasi, puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kanteita ja vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan Palveluntarjoajalle ja Kumppanille kaikki vahingot, tappiot ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat Palvelimille tai Palveluihin tuottamastasi tai lisäämästäsi sisällöstä.

7. Vastuunrajoitus

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita täysin omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimen tai Palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. 


Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelin tai Palvelut tai mikään Palvelimella tai Palveluissa esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja tai sen Kumppani ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen ja sikäli kuin soveltuva laki ei salli Palveluntarjoajan ja Kumppanin rajata vastuutaan edellä mainitussa laajuudessa, Palveluntarjoajan ja Kumppanin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa sinun Palveluista maksamaan korvaukseen.

8. Henkilötietojen kerääminen

Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti toimittamiesi Henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Henkilötietojasi käsitellään Palveluntarjoajan [ https://verkkokurssit.paulaheinonen.fi/privacy-policy ] -­osoitteesta löytyvän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

9. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi.

Palveluntarjoaja ylläpitää myös kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen paperiversiota. Paperiversioon voidaan tukeutua, mikäli voimassaolevista käyttöehdoista syntyy erimielisyyksiä. Käyttöehtojen paperiversion ehdot ja määräykset syrjäyttävät kaikkien sen kanssa ristiriidassa olevien käyttöehtojen ehdot ja määräykset.

10. Lainvalinta ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Mikäli näihin käyttöehtoihin liittyvää erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja voi saattaa näitä käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla kuluttajana olevia sovellettavan pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia.


Toimitus- ja maksuehdot

1. Tämä verkkopalvelu (paula-heinonen--verkkovalmennus.getlearnworlds.com & www.verkkokurssit.paulaheinonen.fi) soveltaa Suomen Kuluttajasuojalakia sekä Euroopan Unionin yleisiä kuluttajasuojaa koskevia säädöksiä.

Palvelun tarjoajana toimivat learnworlds.com, twid.com sekä Pro Health Oy 1070710-6.

2. Tuotteet

Ostamalla digitaalisen tuotteen, saat käyttöösi salasanan ja käyttäjätunnuksen, jolla pääset välittömästi kirjautumaan sisään paula-heinonen--verkkovalmennus.getlearnworlds.com / www.verkkokurssit.paulaheinonen.fi –verkkopalveluun. Tuotteen osto oikeuttaa sinua kuluttamaan ja lataamaan tuotteen sisältöä Palvelun Käyttöehtojen puitteissa.

3. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

4. Vaihto- ja palautusoikeus

Kuluttajasuojalain nojalla, heti käyttöön otettavalla digitaalisella sisällöllä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tuotteen hintaa ei siis palauteta.

5. Reklamaatiot

Reklamaatiot palvelun käyttöön ja sisältöön liittyvissä asioissa voi osoittaa: asiakaspalvelu@paulaheinonen. fi -sähköpostiin. Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti sähköpostitse.