Valmentajat

Minun tarinani

Elämäni ei todellakaan ole ollut pelkkää terveyden ja hyvän olon huumaa.

Olin jo lapsena monisairas, sillä kärsin mm. rajuista migreenikohtauksista, allergiasta ja atopiasta sekä jatkuvista poskiontelo- ja keuhkoputkentulehduksista. Jouduin syömään hurjia määriä lukemattomia erilaisia lääkkeitä, kun oireitani pyrittiin helpottamaan.

Palo funktionaaliseen lääketieteeseen syttyi minussa 1990-luvulla, kun sairastuin vakavaan, työperäiseen astmaan. Se tuhosi terveyteni ja toimintakykyni lähes täydellisesti.

Sairaalassa maatessani päätin, että on pakko olla jotain enemmän, mitä voisin tehdä terveyteni eteen. Tämä taistelu herätti minussa tiedonjanon, joka ei ole sammunut vielä tänäkään päivänä.

Opiskelin paljon ja kuljin pitkän tien, mutta onnistuin lopulta parantamaan itseni.

Ja jos se on mahdollista minulle, se on mahdollista myös sinulle.


- Paula Heinonen
Write your awesome label here.
"Haluan tuoda viimeisimmän tutkimustiedon avuksesi, kun tavoittelet terveyttä ja hyvää oloa. Minun matkani oli pitkä ja kivinen, mutta lupaan, että sinun matkasi on lyhyempi."

Paula Heinonen

Valmistuttuani diplomi-insinööriksi toimin tutkijana viiden vuoden ajan kansainvälisessä biotekniikka- ja ravitsemusalan yhtiössä. Seuraavat kahdeksan vuotta toimin teollisoikeuksien parissa ja vastasin tutkimuksen suojaamisesta muun muassa ravitsemuksen, suolistotutkimuksen, geenitekniikan ja entsymologian sekä terveysvaikutteisen ravinnon alalla samassa yhtiössä. Vuonna 1997 perustin koulutus- ja konsultointiyritys Pro Health Oy:n. Siitä lähtien olen kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia ja luennoinut kymmenille tuhansille ihmisille ympäri Suomea työhyvinvoinnista, ravitsemuksesta, suoliston merkityksestä terveydelle ja erilaisista terveysongelmista niin yrityksissä kuin yleisötilaisuuksissakin.

Toistakymmentä vuotta kestänyt työni tutkijana ja teollisoikeuspäällikkönä antoi loistavan pohjan ymmärtää ravitsemuksen, suolistoterveyden ja biokemiallisten prosessien välisiä yhteyksiä. Funktionaalinen lääketiede tarjosi tähän luontevan, kokonaisvaltaiseen ajatteluun perustuvan jatkon. Olen 90-luvulta lähtien perehtynyt funktionaaliseen lääketieteeseen muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja ympäri Eurooppaa. FLT vie mukanaan, koska se on loogista ja kokonaisvaltaista.

Koulutan myös ravitsemuksen ammattilaisia (FLT Ravintovalmentaja®) sekä funktionaalista lääketiedettä terveydenhuollon ammattilaisille. Vuonna 2012 perustin Terveyden Tukipilarit -koulutusohjelman, joka on tarkoitettu kaikille terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille ihmisille. Lisäksi olen kirjoittanut neljä  terveystiedekirjaa. Tein kahdeksan vuotta myös jokaviikkoista terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää radio-ohjelmaa, jonka jaksot ovat kuunneltavissa terveydentukipilarit.fi -sivustolla. Terveyden Avaimet päättyi elokuussa 2017.

Koulutus

Helsingin teknillinen korkeakoulu (nykyinen Aalto-yliopisto): soveltavan mikrobiologian, soveltavan biokemian ja teollisuustalouden diplomi-insinööri.

Jatko-opiskelu

Tekniikan lisensiaatti: pääaineina soveltava mikrobiologia, biotekniikka ja elintarviketeknologia.

FLT

Perehtynyt funktionaaliseen lääketieteeseen mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja ympäri Eurooppaa.

Muuta

Paula kouluttaa ravitsemuksen ammattilaisia (FLT Ravintovalmentaja®) sekä funktionaalista lääketiedettä terveydenhuollon ammattilaisille.

Kirjat

Paula on kirjoittanut myös neljä terveystiedekirjaa.
"On voimaannuttavaa huomata, miten omaan elämään sovelletut opit lisäävät arjen hyvinvointia – voimme parantaa elämänlaatuamme mielettömän paljon yksinkertaisilla teoilla."

Minna Vidgren

Kiinnostus terveyttä ja hyvinvointia kohtaan houkutteli minut hakeutumaan ravitsemustieteen opintojen pariin vuonna 2006. Valmistuttuani Itä-Suomen yliopistosta terveystieteiden maisteriksi ja laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi tein muutaman vuoden oman alan töitä lähinnä kuntoutuksen ja työterveyden parissa ennen kuin lähdin opiskelemaan lisää. Syksyllä 2018 sain valmiiksi terveystiedon, biologian ja maantieteen aineenopettajan opintokokonaisuuden. Tällä hetkellä syvennän osaamistani mm. liikuntalääketieteen parissa osa-aikaisten opettajan töiden ohessa.

Funktionaalisen lääketieteen opinnot aloitin Paula Heinosen koulutuksessa keväällä 2011. Opinnot ovat avartaneet näkemystäni terveydestä ja ennen kaikkea asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kohtaamisesta. Terveys on tasapainoa, jonka säilyttämiseksi meidän täytyy tehdä päivittäin useita oikeaan suuntaan vieviä valintoja.

Koulutus

Laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM).

Jatko-opiskelu

Terveystiedon, biologian ja maantieteen aineenopettaja.

Muuta

Minna syventää tällä hetkellä osaamistaan erityisesti liikuntalääketieteen ja FLT:n parissa.
"Löysin Paulan kursseilta ja funktionaalisesta lääketieteestä sen olennaisen puuttuvan palasen, jonka yliopisto-opinnoista koin puuttuvan."

Sanni Massinen

Aloitin ravitsemusterapian opinnot Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2013 ja valmistuin laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi vuonna 2019. Ravitsemusterapiaopintojen lisäksi olen suorittanut sivuaineena urheiluravitsemuksen opinnot. Enemmän tai vähemmän tavoitteellinen urheilu on erittäin tärkeä osa elämääni.

FLT:n ja Paula Heinosen koulutusten pariin päädyin keväällä 2016 ja löysin niistä sen olennaisen puuttuvan palasen, jonka yliopisto-opinnoista koin puuttuvan. Biokemiasta kiinnostuneena innostuin todella FLT:n loogisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta.

Minulla on valtava innostus ravitsemuksen – ja ylipäänsä hyvinvoinnin – eri osa-alueita kohtaan ja täydennän jatkuvasti niihin liittyvää osaamistani uutta opiskelemalla ja tietoa hakemalla sekä kokeilemalla oppimaani käytännössä. Olen todella tyytyväinen, että saan työskennellä näiden aiheiden parissa päivittäin.

Koulutus

Terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM).

Muuta

Sanni on suorittanut sivuaineena urheiluravitsemuksen opinnot. Urheiluravitsemus onkin yksi hänen suurimmista intohimoistaan.